Etusivu


SKKL- Helsingin piiri


Ajankohtaista


Jäsenet


Vuoden 2017 kaunein morsiuskimppu -näyttely


HELSINKI OPEN 2017


Helsingin Avoimet / Helsinki Open


Kurssit 2016-2017


Vuosikokous 2017


Yhteydenotto


Linkit


Palaute


Extranet 
KUTSU PIIRIN VARSINAISEEN PIIRIKOKOUKSEEN (VUOSIKOKOUS) 14.3.2017

Aika
14.3.2017, klo 19.00 alkaen

Paikka
Piirin koulutustila - Tukkutori, Vanha Talvitie 10 G, 00580 Helsinki

Piirin jäsenet ovat tervetulleita sääntömääräiseen piirikokoukseen. 

Varsinaisessa piirikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. Kokouksen avaus
2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka tarvittaessa toimivat myös ääntenlaskijoina
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätös- valtaisuus
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. Esitetään hallituksen vuosikertomus, tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto
6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja muille vastuuvelvollisille
7. Käsitellään ja vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio
8. Päätetään mahdollisen jäsenmaksun määräämisestä varsinaisille jäsenille sekä vahvistetaan jäsen- ja kannattajajäsenmaksujen suuruudet
9. Määrätään hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten sekä tilintarkastajien palkkioiden suuruudet
10. Valitaan hallituksen puheenjohtaja joka toinen vuosi ja valitaan hallituksen muut varsinaiset jäsenet ja varajäsenet erovuoroisten tilalle
11. Valitaan kaksi varsinaista tilintarkastajaa, joista toisen on oltava HTM- tilintarkastaja, ja heille kaksi varamiestä
12. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat sekä piirin jäsenten esitykset piiri- kokoukselle, jotka on kirjallisesti toimitettu hallitukselle kuukautta ennen piirikokousta.


Kahvitarjoilu.


Tervetuloa!