Etusivu


SKKL- Helsingin piiri


Jäsenet


HELSINGIN AVOIMET 2018 HELSINKI OPEN 2018


Vuoden 2018 Kaunein morsiuskimppu -näyttely


Helsingin Avoimet - Helsinki Open


Vuosikokous 2018


Yhteydenotto


Linkit


Palaute 

 

PIIRIN SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS

20.3.2018 klo19.00 piirin koulutustilassa Vanha Talvitie 10C

 

13 § PIIRIKOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Varsinaisessa piirikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 

1. Kokouksen avaus
 

2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka tarvittaessa toimivat myös ääntenlaskijoina

 
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

 
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys

 
5. Esitetään hallituksen vuosikertomus, tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto
 

6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja muille vastuuvelvollisille

 
7. Käsitellään ja vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio
 

8. Päätetään mahdollisen jäsenmaksun määräämisestä varsinaisille jäsenille sekä vahvistetaan jäsen- ja kannattajajäsenmaksujen suuruudet
 

9. Määrätään hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten sekä tilintarkastajien palkkioiden suuruudet

 
10. Valitaan hallituksen puheenjohtaja joka toinen vuosi ja valitaan hallituksen muut varsinaiset jäsenet ja varajäsenet erovuoroisten tilalle
 

11. Valitaan kaksi varsinaista tilintarkastajaa, joista toisen on oltava HTM-tilintarkastaja, ja heille kaksi varamiestä
 

12. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat sekä piirin jäsenten esitykset piirikokoukselle, jotka on kirjallisesti toimitettu hallitukselle kuukautta ennen piirikokousta.